رایانه و اینترنت

اینترنت آزاد، دروغی به بزرگی هلوکاست

صحبت از آزادی اینترنت و گردش آزاد اطلاعات به یک لطیفه تلخ شبیه است تا حقیقتی قابل تأمل که بتوان به آن استناد کرد.

امروز در جهان چیزی به اسم اینترنت آزاد وجود ندارد تا مادامی که غربی‌ها و غرب‌گراها می‌توانند در پلتفرم‌های آمریکایی از همجنس‌بازی و پرورش سگ‌ها حرف بزنند و جنایت‌کاری چون مریم رجوی در این پلتفرم‌ها تیک آبی اصالت دریافت می‌کند، امّا ۱۳ میلیون پست مرتبط با حاج قاسم عزیز در این سکوهای انتشار، به راحتی پاک می‌شود تا بار دیگر عزیز ایران ترور شود؛ کاربران انقلابی نمی‌توانند از جنایات رژیم صهیونسیتی و ظلم‌های آل‌سعود در یمن و قطیف صحبت کنند، یا در دام فیلترینگ حبابی می‌افتند و سکوهای انتشار کاری می‌کنند که فقط هم فکرهای آن‌ها و برخی افراد غیرتأثیرپذیر پست‌های مذهبی و انقلابی را مرور کنند، صحبت از آزادی اینترنت و گردش آزاد اطلاعات به یک لطیفه تلخ شبیه است تا حقیقتی قابل تأمل که بتوان به آن استناد کرد.

 

بهترین آثار مذهبی و انقلابی در این سکوها چه تعداد بازدید داشته‌اند؟! یک، دو یا پنج میلیون؟ آیا سکوهای آمریکایی مانند اینستاگرام بسیار بیشتر از این رقم کاربر مذهبی و انقلابی ندارند؟ کسی تاکنون بررسی کرده تا مشخص شود که چند فرد غیرمذهبی یک پست مذهبی یا انقلابی را در سکویی آمریکایی دیده و متحول شده‌اند یا پژوهشگری مستقل بررسی کرده تا مشخص شود چه تعداد جوان انقلابی با هدف جهاد فرهنگی وارد پلتفرم‌های آمریکایی شده اما خود در مقابل شبهات تاب نیاورده و از قطار انقلاب پیاده شده‌اند تا امروز آن‌ها را کشته جنگ نرم خطاب کنیم؟ بارها شاهد بودیم که ویدیوها و تصاویر مغایر ارزش‌های اسلام و انقلاب در این سکوها میلیون‌ها بار دیده شده‌اند! برای در همین فقره طرح صیانت، موافقان صدها ساعت‌ ویدیو تولید کردند، در مناظرات و برنامه‌های تبیینی حضور یافتند تا ابعاد طرح را برای مردم تشریح کنند امّا حتی بنده به عنوان یکی از موافقان ساماندهی فضای مجازی هنوز یک ساعت محتوا به نفع موافقان طرح مذکور در سکوهای آمریکایی ندیدم! نه به خاطر اینکه موافقان ساماندهی فضای مجازی مطالب خود را در سرویس‌های آمریکایی به اشتراک نگذاشته‌اند، آن‌ها حتی از این کار هم دریغ نکرده‌اند اما متأسفانه طوری در محفظه بسته فیلترینگ حبابی گرفتار هستند که حتی همه همفکران آن‌ها نیز مطالب منتشر شده را ندیده‌اند!

 

چرا که محتوا و پلتفرم در دنیای رسانه دو عنصر جدا نیستند؛ اگر آن‌ها قابل تفکیک بودند، ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا نیز با نقطه گذاشتن بین حروف اسم خود در توییتر به فعالیت ادامه می‌داد تا بار دیگر رئیس جمهور کشورش شود، امّا ترامپ متوجه شد که این کار فایده‌ای ندارد به همین جهت پلتفرم خاص خودش را راه‌اندازی کرد؛ قاتل و جنایتکاری همچون ترامپ به این حقیقت رسید امّا سیاستمدارهایی در ایران اسلامی زندگی می‌کنند که هنوز از ترس فحاشی فیک‌نیوزها در سکوهای آمریکایی و به‌خاطر مشتی رأی، تلاش می‌کنند تا مانع ساماندهی فضای یله و رهای مجازی شوند!