با شهدا در منطقه 13

شهید جمشید صانعی دره بیدی

جنگ تحمیلی آغاز شده بود مجید برادر بزرگتر جمشید برای انجام خدمت سربازی به جبهه رفته بود . جمشید دیپلمش را گرفت و تصمیم گرفت به خدمت سربازی برود رفت نزد پدر موضوع را با پدر در میان گذاشت.

نام و نام خانوادگی : جمشید صانعی دره بیدی

 نام پدر : حاجی آقا

 تاریخ تولد : ۱۳۴۱/۱۰/۱۷

تاریخ شهادت : ۱۳۶۱/۱۰/۰۶

محل شهادت : پیرانشهر

عملیات : مأموریت

تحصیلات : دیپلم

شغل : سرباز

گلزار شهدای تهران واقع در بهشت زهرا سلام الله علیها  قطعه ۲۸

 شهید جمشید صانعی دره بیدی :

جمشید یکی از فرزندان حاجی آقا بود . حاجی آقا نجار بود و با نان حلال و عرق جبین فرزندانش را بزرگ میکرد . جنگ تحمیلی آغاز شده بود مجید برادر بزرگتر جمشید برای انجام خدمت سربازی به جبهه رفته بود . جمشید دیپلمش را گرفت و تصمیم گرفت به خدمت سربازی برود رفت نزد پدر موضوع را با پدر درمیان گذاشت ، پدر با تعجب گفت جمشید جان تو هنوز ۶ ماه دیگر وقت داری چرا زود می خواهی بروی ؟ جمشید جواب داد : پدر جان اشکال ندارد کشور در حال جنگ است باید از کشورمان دفاع کنیم . پدر گفت : لااقل منطقه نرو جمشید با نظر پدر مخالفت کرد . وقتی اعزام شد رفت به استان ارومیه و وارد گردان شهادت شد . ۱۴ ماه از زمان خدمتش می گذشت که در منطقه پیرانشهر به درجه رفیع شهادت نائّل آمد . مادرش طاقت داغ جمشید را نداشت بعد از یک سال به دیدار حق شتافت و در آرامگاه بهشت زهرا سلام الله علیها تهران آرمید .

تحقیق و تنظیم: خادمان شهدا در حوزه ۱۹۴ از ناحیه بسیج مقاومت کمیل

ویرایش: محمد موذن

روحش شاد و راهش پر رهرو باد