با شهدا در منطقه 13

شهید حمید بدلی گیوی

شهید حمید بدلی گیوی بچه یکی از محله های نازی آباد تهران بود، حمید پسری فعال و کوشا بود و خیلی هم پسر با گذشت و فداکاری بود

نام و نام خانوادگی: حمید بدلی گیوی

نام پدر : مظاهر

 تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۹/۱۵

تاریخ شهادت : ۱۳۶۱/۷/۱۰

محل شهادت: کرخه نور

عملیات : بیت المقدس ۱

تحصیلات : دوم دبیرستان

شغل : محصل بسیجی

گلزار شهدای تهران واقع در بهشت زهرا سلام الله علیها قطعه ۲۶

زندگینامه شهید

 شهید حمید بدلی گیوی بچه یکی از محله های نازی آباد تهران بود، حمید پسری فعال و کوشا بود و خیلی هم پسر با گذشت و فداکاری بود، مادرش می گوید:

با دوستانش خیلی دلسوزانه رفتار میکرد، اگر به پولی احتیاج داشتند برایشان تالش میکرد وام های قرضالحسته جور کند؛ از پولی که خودش داشت به نیازمندان کمک میکرد؛ دوران راهنمایی را در مدرسه الهی نازی آباد و دبیرستان هم در دبیرستان مروی ناصر خسرو تحصیل کرد، در همان سال های تحصیل در دبیرستان همراه با برادر بزرگتر و داییاش مختار کتابی که بعدها هم ایشان شهید ترور شدند

در مسجد ملک بازار ستاد کل نماز جمعه فعالیت میکرد.

حمید روزی که به جبهه اعزام شد اول رضایت پدر را جلب نمود و در موقع رفتن فضیه را به مادرش گفت، مادر که چاره ای جز موافقت نداشت با رفتن وی به جبهه موافقت کرد.

حمید در وصیتنامه خود چنین گفت : صدای هل من ناصر ینصرنی را که باید جواب دهد؟ آیا من، شما با این و آنها باید جواب دهند، یا از آسمان یا از غیب کسانی می آیند و صدای حسین را لبیک میگویند. اگر خدا خواست و من در راه معبودم شهید شدم در مجلس ترحیم من نقل و شیرینی پخش کنید لباس سیاه نپوشید

تحقیق و تنظیم: خادمان شهدا در حوزه ۱۹۴ از ناحیه بسیج مقاومت کمیل

ویرایش: محمد موذن

روحش شاد و راهش پر رهرو باد