با شهدا در منطقه 13

شهید رجب علی محسن سیرجانی

رجب علی در سال ۱۳۴۲ در ماه رجب بدنیا آمد به همین منظور او را رجب علی نامیدند اما محسن صداش میکردند . محسن عمویی داشت که هم سن بودند این عمو دوست و همراه محسن بود همه جا با هم بودند هر کاری که می کردند با هم بودند .

نام و نام خانوادگی : رجب علی(محسن) سیرجانی

 نام پدر : برات علی

تاریخ تولد : ۱۳۴۲/۱/۱

 تاریخ شهادت : ۱۳۶۱/۲/۲۰

 محل شهادت: خرمشهر

عملیات : بیت المقدس

گلزار شهدا تهران واقع در  بهشت زهرا سلام الله علیها قطعه ۲۶

رجب علی در سال ۱۳۴۲ در ماه رجب بدنیا آمد به همین منظور او را رجب علی نامیدند اما محسن صداش میکردند . محسن عمویی داشت که هم سن بودند این عمو دوست و همراه محسن بود همه جا با هم بودند هر کاری که می کردند با هم بودند . گویی یک روح در دو جسم بودند باشروع جنگ عمو وبرادر زاده راهی جبهه شدند . چند ماهی بود که از رفتَنشّان میگدشت محسن برای مرخصی آمده بود تهران البته مجروح هم شده بود که به خانواده اش جپزی نگفت . عمه ی محسن فهمید که محسن مجروح شده به محسن گفت برو دکتر ، محسن جواب داد : عمه این درد زخم من که چیزی نیست درد توی جبهه هست مردم آواره و بی خانمان شدند ، خانه هایشان دست دشمن است . محسن با همان تن رنجور بعد از تمام شدن مر خصی به منطقه برگشت . عموی محسن به شهادت رسید و درست شب هفت عمویش بود که خبر شهادت محسن را به پدرش رساندند . مادرش هم چند روز قبل شهادتشان خوابی دیده بود که دو تا مزار شهید نشانش میدهند یکی برای محسن بود و دیگری عموی محسن ، محسن به مادرش میگفت : مادر حجاب شما و خواهرائم از جنگیدن من در جبهه پیش خدا عزیز تر است، مبادا خواهرانم چادر از سر بردارند .

تحقیق و تنظیم: خادمان شهدا در حوزه ۱۹۴ از ناحیه بسیج مقاومت کمیل

ویرایش: محمد موذن

روحش شاد و راهش پر رهرو باد