با شهدا در منطقه 13

شهید سید کمال یوسفی

سید کمال اهل همدان از همان روزهای آغازین جنگ تحمیلی داوطلب عازم نبرد با دشمن شد در روز ‎۱٩‏ جنگ زمان محاصره ی خرمشهر مجروح شد و به یکی از بیمارستانهای تهران منتقل شد . دوره ی بهبودی سید کمال طول کشید .

نام و نام خانوادگی : سید کمال یوسفی

 نام پدر : سید امیر

 تاریخ تولد : ۱۳۴۲/۰۷/۰۲

 تاریخ شهادت : ۱۳۶۵/۰۳/۲۸

محل شهادت : جزیره مجنون

 عملیات : مأموریت

تحصلات : سیکل

 شغل : بسیجی فعال ویژه

گلزار شهدای همدان

شهید سید کمال یوسفی :

سید کمال اهل همدان از همان روزهای آغازین جنگ تحمیلی داوطلب عازم نبرد با دشمن شد در روز ۱٩‏ جنگ زمان محاصره ی خرمشهر مجروح شد و به یکی از بیمارستانهای تهران منتقل شد . دوره ی بهبودی سید کمال طول کشید . سید کمال که دوردانه ی مادرش بود ، مادر خیلی روی ایشان حساس بود تصمیم گرفت دیگر اجازه ندهد سید کمال به جبهه برود به همین منظور رفت بنیاد ایثارگران اعلام کرد که من راضی نیستم سید کمال به جبهه برود بیشتر مردان خانواده و فامیل یوسفی در میدان جنگ حاضر بودند پدر ایشان سید امیر هم یک بسیجی بود و در جنگ مشغول جهاد بود ، برادر سید کمال ، سید جلیل که سه سال از ایشان کوچکتر بود در جبهه حضور یافت . سال ۶۵ بود که سید جعفر(پسرعمو) و سید جلیل به شهادت می رسند تاب و توانش را از دست میدهد دیگر برایش ماندن جایز نیست در شب هفت شهیدان سید جعفر و سید جلیل قضیه رفتن را با مادر در میام میگذارد گریه میکند و به دستان مادر بوسه می زند و التماس مادر میکند که اجازه بده من برم به جبهه ، خدایا مادر گویی که از شهادت سید جلیل کوهی استوار شده نگاهی به سید کمال انداخته و با افتخار به چشمان سید کمال می اندازد و می گوید برو پسرم تو را فدای علی اکبر (ع) امام حسین (ع) می کنم . سید کمال خوشحال فردا صبح امکانات اعزامش را مهیا می کند . هنوز چند روزی از شهادت سید جعفر و سید جلیل نگذشته بود روز رفتن سید کمال فرا می رسد . لحظه ی خداحافظی از برادر بزرگتر به ایشان می گوید سیاهی را جمع نکنید بگذارید برای من هم باشند . عطش شربت شهادت سید کمال را بی طاقت کرده بود همینکه پایش به میدان می رسد از شربت شهادت سیراب می شود و به فاصله ۱۴ روز از برادر به ایشان می پیوندد . سید کمال همانطور که در هیئّت شور حسینی را با نوحه سرایی بپا میکرد . اینبار با ریختن خون خود شور حسینی را بپا کرد . سید کمال رفت از آن به بعد مادرش نوحه خوان حضرت علی اکبر (ع) شد . و چه شوری به پا می کند این مادر با سکوتش ، با نگاهش  و با صبرش.

تحقیق و تنظیم: خادمان شهدا در حوزه ۱۹۴ از ناحیه بسیج مقاومت کمیل

ویرایش: محمد موذن

روحش شاد و راهش پر رهرو باد