با شهدا در منطقه 13

شهید عباس عمادی

عباس یکسالی میشد که ازدواج کرده بود، همسرش یک تو راهی هم داشت ، باید میرفت چون آن روزها تمام مردان ایران زمین برای رفتن به جبهه آماده میشدند . سفارش همسرش را به پدر و مادر و اقوام نزدیک کرد و از همه خداحافظی کرد و به جبهه عازم شد.

نام و نام خانوادگی : عباس عمادی

نام پدر: عزیز

تاریخ تولد : ۱۳۳۵/۲/۴

تاریخ شهادت : ۱۳۵۹/۸/۳۰

محل شهادت: سوسنگرد – سومار

عملیات : آزاد سازی سوسنگرد

تحصیلات : سوم راهنمایی

شغل : کارمند شهرداری

گلزار شهدای تهران واقع در بهشت زهرا سلام الله علیها قطعه ۲۴

شهید عباس عمادی :

 ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ شرایط اضطراری کشور ، هم در دام توطئه های داخلی است هم از مرزهای عراق مورد حمله ی ارتش بعثی عراق است ، از زمین و هوا ، دریا حمله کردند. شهرهای مرزی یکی یکی به اسارت دشمن در می آیند مردم شهر به خاک و خون کشیده میشوند ، از خانه هایشان آواره و عده ایی هم به اسارت دشمن در می آیند.

منقضی های سال ۱۳۵۶ را آماده باش اعلام می کنند برای دفاع در برابر دشمن عازم جبهه ها شوند عباس عمادی هم جزء آنهاست.

عباس یکسالی میشد که ازدواج کرده بود، همسرش یک توراهی هم داشت ، باید میرفت چون آن روزها تمام مردان ایران زمین برای رفتن به جبهه آماده میشدند . سفارش همسرش را به پدر و مادر و اقوام نزدیک کرد و از همه خداحافظی کرد و به جبهه عازم شد.

یک ماهی بود که از رفتن عباس میگذشت که خبر آوردند زخمی شده خانواده برای پیگیری از وضعیت عباس تمام بیمارستانها را گشتند ، اما خبری از عباس بدست نیاوردند، پزشک قانونی هم رفتند . هر کسی چیزی میگفت تا اینکه نشانه ایی پیدا کردند که عباس به شهادت رسیده و با نام خانوادگی عبادی در گلزار شهدای تهران واقع در  بهشت زهرا به خاک سپرده شده .

عباس رفت ولی عباس ها راه ایشان را ادامه دادند و دشمن را از خاک ایران بیرون راندند .

تحقیق و تنظیم: خادمان شهدا در حوزه ۱۹۴ از ناحیه بسیج مقاومت کمیل

ویرایش: محمد موذن

روحش شاد و راهش پر رهرو باد