با شهدا در منطقه 13

شهید محمد حبیب نژاد دیزیجی

محمد فرزند ارشد خانواده بود . محمد عشق را از دامان پاک مادر و ایثار را از محبت پدر آموخت . محمد تحصیلاتش را با اخذ دیپلم به پایان رسانید و آماده ی خدمت سربازی شد .محمد اعزامی از نیروی زمینی ارتش برای انجام خدمت مقدس سربازی به جبهه رفت

نام و نام حانوادگی : محمد حبیب نژاد دیزجی

 نام پدر : اسدالله

 تولد :۱۳۳۳/۱۲/۲۱

تاریخ شهادت : ۱۳۶۷/۳/۳

محل شهادت : فکه

عملیات : ماموریت

تحصیلات : دیپلم اقتصاد

شغل : سرباز

 گلزار شهدای تهران واقع در بهشت زهرا سلام الله علیه قطعه ۴۰

شهید محمد حبیب نژاد دیزجی :

محمد فرزند ارشد خانواده بود . محمد عشق را از دامان پاک مادر و ایثار را از محبت پدر آموخت .

محمد تحصیلاتش را با اخذ دیپلم به پایان رسانید و آماده ی خدمت سربازی شد .محمد اعزامی از نیروی زمینی ارتش برای انجام خدمت مقدس سربازی به جبهه رفت .محمد چند ماهی بود که از خدمت سربازی رادر جبهه سپری میکرد که به مرخصی آمد . محمد از حرف دلش به مادر گفت : مادر خواسته ای از شما دارم .با خجالت به مادر گفت که دوست دارد بعد از خدمت سربازی ازدواج کند و دختر مورد علاقه اش یکی از اقوام است به مادرش گفت : میخواهم نه این دختر از جانب من به او بگو یید اگر دوست دارد صبر کند تا من از خدمت برگردم . مادرش که خیلی خوشحال شده بود و آرزوی دامادی محمد را داشت به محمد قول داد که با دختر فامیلشان حتما دراین باره صحبت خواهد کرد .

محمد که از نظر اخلاقی فردی متواضع و فروتن بود برای همه احترام قَائّل بود . مخصوصا به افراد سالمند خیلی احترام میگذاشت . مادرش میگفت : زمان تحصیل پول توجیبیش را به نیازمندان میداد . به همسایگان کمک میکرد . اگر بیمار بودند آنها را به مراکز درمانی می برد . آخرین باری که اومد مرخصی مصادف بود با نیمه ی شعبان  بچه ها کوچه را برای عید و ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی الشریف چراغونی کرد و فردای ولادت از پدر و مادر خداحافظی کرد و رفت. دو ماه بود که از محمد خبری نداشتند . شبی مادر خواب عجیبی دید . خواب دید که محمد در لباس سربازی غرق خون است . هراسان از خواب بلند شد و نگران بود به دلش افتاد که خبر بدی در راه است . آری محمد لباس شهادت را بجای لباس دامادی به تن کرده بود و به دیدار حق شتافته بود . انتظار مادر به سر آمد برایش خبر آوردند که محمد با مدال افتخار شهادت می آید .

تحقیق و تنظیم: خادمان شهدا در حوزه ۱۹۴ از ناحیه بسیج مقاومت کمیل

ویرایش: محمد موذن

روحش شاد و راهش پر رهرو باد