با شهدا در منطقه 13

شهید محمود پور سلیمانی

محمود بچه ی محجوب محله ی دهقان همان محمودپورسلیمانی است که از پشت میز و نیمکت مدرسه برای اینکه به امر رهبرش لبیک بگوید به جبهه های نبرد رفت .

نام و نام خانوادگی : محمود پورسلیمانی

نام پدر : احمد

 تاریخ تولد : ۱۳۴۸/۳/۲۷

تاریخ شهادت : ۱۳۶۶/۶/۱

محل شهادت : شلمچه

عملیات : کربلای ۸

تحصیلات : سال آخر دبیرستان

شغل : محصل – بسیجی

گلزار شهدا : مفقود الاثر

شهید مفقودالاثر محمود پورسلیمانی:لبخند پدرمحمود ، نگاه پر مهر مادر محمود ، هنوز منتظر هستند ، همیشه گوش به زنگ خانه ، تلفن ، شاید امروز خبری از آن سفر کرده شان بیاید . محمود جان کجایی ؟

 انتظار برای تو کشیدن خطی بر پیشانی پدر انداخته ، تن مادرت رنجور شده ، مظلومیت و نجابت تو را این انتظار بر همان ثابت کرد محمود جان آیا تو از خدا خواستی مثل مادر سادات حضرت زهرا (س) قبرت مخفی بماند ؟

محمود بچه ی محجوب محله ی دهقان همان محمودپورسلیمانی است که از پشت میز و نیمکت مدرسه برای اینکه به امر رهبرش لبیک بگوید به جبهه های نبرد رفت .

محمود در وصیت نامه اش سفارش کرده که پیرو ولایت و رهبری باشید و از تفرقه افکنی پرهیز کنید . اطاعت از امر رهبری ما رابه سرمنزل نهایی میرساند .

خدایا این مردان بزرگ با کدامین چشم میدیدند؟!

با کدامین گوش میشنویدند ؟!

 دنیا را چه خوب شناختند!

چه راحت از جانشان گذشتند ! فقط برای اینکه بگویند لبیک یا حسین…

تحقیق و تنظیم: خادمان شهدا در حوزه ۱۹۴ از ناحیه بسیج مقاومت کمیل

ویرایش: محمد موذن

روحش شاد و راهش پر رهرو باد